Myśl budowy kościoła dla mieszkańców Leśnej zrodziła się w latach dwudziestych XX wieku w rodzinie Michała i Zofii Caputów. W 1936 roku ks. kanonik Bieniasz, proboszcz w Radziechowach, rozpoczyna starania o budowę kościoła filialnego w Leśnej. W 1937 powołano Komitet Budowy Kościoła w Leśnej. Jego przewodniczącym został  Michał Piątek. 24.06.1937 Urząd Wojewódzki w Krakowie wydaje zezwolenie na budowę kościoła w Leśnej. W tym samym roku architekt inż. pan L.Poleski tworzy projekt kościoła.

W 1938 r. Michał i Zofia Caputowie aktem darowizny przekazują działkę pod budowę kościoła, niestety wybuch II wojny światowej 1 września 1939 roku uniemożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Sołtys wsi Leśna, Paweł Olszówka, ratuje zgromadzone materiały przed wywózką do Niemiec, budując piętrowy dom (obecne przedszkole).

W 1955 roku powołano nowy Komitet Budowy Kościoła, jednak brak zgody osób świeckich na działania komitetu powoduje jego rozwiązanie. 12.02.1957 r. Ks. dziekan Władysław Kaczmarczyk powołuje kolejny Komitet Budowy Kościoła, zatwierdzony przez wł adze świeckie dopiero w grudniu. Przewodniczącym zostaje pan Bronisław Sapeta. W październiku 1957 r. na placu pod kościołem powstaje prowizoryczna, drewniana kaplica.

23.11.1957 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie wydaje pozwolenie na budowę kościoła, a Pani architekt inż. Zdzisława Kramarz z Krakowa oficjalnie rozpoczyna prace nad projektem kościoła dla Leśnej,odrzucając przedwojenny projekt w stylu bazylikowym.Powódź w czerwcu 1958 roku utrudnia rozpoczęcie prac budowlanych. Dopiero 7.07.1958 r. zrobiono wykopy pod fundamenty. W Październiku 1958  zakończono prace przy budowie piwnic pod kościołem.

W Niedzielę Palmową 1959 roku Ks. Władysław Kaczmarczyk poświęca pierwsze naczynia i szaty liturgiczne dla Leśnej. W kwietniu oraz maju 1959 r. następuje okładanie zewnętrznych fundamentów kamieniem z Brennej, wykonanie fundamentów pod wieżę i schody do nawy głównej. 24.05.1959 r. zostaje poświęcony i wmurowany kamień węgielny przez ks. biskupa Karola Wojtyłę. W 1960 roku następuje zakończenie prac przy stropie kościoła.

      

Kościół w stanie surowym oddano 12.09.1961 roku, a 22.10.1961 r. Ks. biskup Eugeniusz Baziak poświęca kościół. W 1962 roku Ks. Augustyn Dewera własnoręcznie wykonuje w kościele posadzkę z łomu marmurowego. W dniach 8.05.-12.06.1965 trwa budowa wieży.

13.06.1965 roku Ks. biskup Karol Wojtyła poświęca wieżę i krzyż. 6.03.1966 r. Ks. biskup Julian Groblicki poświęca dzwony wykonane przez pana Franciszka Kubicę z Kobiernic, które zostają zamontowane w dniach 24.05.- 08.06.1966 r. 03.09.1966 r. następuje rozpoczęcie prac przy więźbie dachu, a w 1967 r. pokrycie dachu blachą. W 1968 r. tynkowanie jest wnętrze kościoła.

W 1973 r. następuje erygowanie parafii św. Michała Archanioła w Leśnej.

Od Lipca 1973 do września 1976 trwa budowa plebani. 24.08.1974 roku powołano pierwszego proboszcza ks. Zbigniewa Szychowskiego. 28.09.1976 r. Ks. biskup Jan Pietraszko poświęca plebanię. W dniach 27.02.- 28.04.1978 r. malowane jest wnętrze kościoła. W latach 1980-1981 r. budowane jest ogrodzenie wokół kościoła. Wykonawcą jest pan Maksymilian Duda z Leśnej. W latach 1987 - maj 1990 r. Pan Piotr Kłosek ze Szczyrku wykonuje drewniany ołtarz główny. Bez zgody parafii zmienia projekt. W maju 1990 r. Ks. biskup Jan Szkodoń poświęca tryptyk ołtarzowy. W 1993 r. wytwórnia witraży z Bielska-Białej „WUTTKE”, wykonuje dwa witraże do prezbiterium. 29.07.-30.09.1994 r. Komitet Budowy Wieży przy kościele w Leśnej pod przewodnictwem pana Józefa Dziedzica i nadzorem architekta i projektanta inż. Macieja Bieguna z Wieprza rozpoczyna nadbudowę wieży. Na przełomie maja/czerwca 1995 r. tynkowany jest kościoła na zewnątrz.

W latach 1996/1997 r.wytwórnia witraży z Bielska-Białej „WUTTKE” wykonuje 6 witraży do nawy głównej.

20.12.1996 r. pod choinkę parafia otrzymuje: 50 komży i 100 kompletów strojów liturgicznych dla ministrantów, 25 alb dla lektorów oraz bieliznę liturgiczną. 25.01.1997 r. następuje rozwiązanie Komitetu Budowy Wieży i powołanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

 27.09.2008 r.  Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy konsekruje  świątynię w Leśnej.

 

Kapłani pracujący w parafii Radziechowy

delegowani do budowy kościoła i tworzenia parafii w Leśnej:

 

ks. Józef Bienias (1934 – 39)

ks. Stanisław Czulak (1937 – 39)

ks. Władysław Kaczmarczyk (1955)

ks. Augustyn Dewera (1959 – 62)

ks. Władysław Paciorek (1962 – 65)

ks. Józef Leśny (1964)

ks. Franciszek Górecki (1965)

ks. Marian Kolasa (1965 – 74) 

Księża pracujący w parafii św. Michała Archanioła w Leśnej:

 

ks. Zbigniew Szychowski – proboszcz (1974 – 2003)

ks. Józef Duda – wikariusz (1987 – 1990)

ks. Krzysztof Pacyga – wikariusz (1990 – 1996)

ks. Piotr Sadkiewicz – wikariusz (1996 – 2003)

– administrator (2003 – III.2006)

– proboszcz (III.2006 – …)

dk. Jacek Orszulik – praktyka duszpasterska (1999 – 2000)

dk. Sławomir Suski – praktyka duszpasterska (2000 – 2001)

dk. Tomasz Chrzan – praktyka duszpasterska (2001 – 2002)

dk. Sebastian Pomper – praktyka duszpasterska (2002 – 2003)

ks. Tomasz Gawliński – wikariusz (VIII.2003 – VIII.2005)

O. Sławomir Zieliński OFMConv – rezydent (IX.2004 – VIII.2005)

ks. Henryk Waszut – wikariusz (VIII.2005 – VIII 2008)

dk. Krzysztof Kurnik – praktyka duszpasterska (2005 – 2006)

ks. Tomasz Wala – wikariusz (VIII 2006 – XII 2008)

ks. Marcin Mrawczyński – wikariusz (VIII 2008 – VIII 2009)

ks. Szymon Beczała – wikariusz (VIII 2009 – VIII 2010)

ks. Artur Buczek – wikariusz (VIII 2009 – 27.08.2011)

ks. Grzegorz Majda – wikariusz (VIII 2010 – 27.08.2011)

ks. Kazimierz Walusiak – wikariusz (27.VIII 2011 – 26 VIII 2016)

ks. Łukasz Lach – wikariusz (27.VIII 2011 – nadal)

ks. Grzegorz Strycharski – wikariusz (27.VIII 2016 – 31. I 2017)

ks. Maciej Legierski – pomoc duszpasterska (26.VIII 2017 – 25. VIII 2018)

ks. Dawid Majdak – wikariusz (25.VIII 2018 – nadal)

 

Lista relikwii Świętych i Błogosławionych w kościele św. Michała Archanioła w Leśnej

( w kościele znajduje się 213 relikwii)

 

  1. bł. Wincenty Kadłubek

  2. św. Jadwiga Królowa

  3. św. Antoni z Padwy

  4. św. Jan Paweł II

  5. św. Zygmunt Gorazdowski

  6. bł. Edmund Bojanowski

  7. bł. Aniela Salawa

  8. św. Arnold Janssen

  9. św. Filip Smaldone

  10. św. Brat Albert Chmielowski

  11. św. Jan z Kęt

  12. św. Klara

  13. św. Alojzy Gonzaga

  14. św. Agnieszka

  15. św. Cecylia

  16. św. Stanisław Kostka

  17. św. Jan Maria Vianney

  18. św. Franciszek Xawery

  19. św. Wacław

  20. św. Jan Berchmans

  21. bł. Karolina Kózka

  22. św. Kinga

  23. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

  24. św. Mateusz

  25. bł. Angela Truszkowska

  26. św. Joanna Beretta Molla

  27. św. Ignacy Loyola

  28. bł. Bronisław Markiewicz

  29. św. Maksymilian Maria Kolbe

  30. św. Jacek Odrowąż

  31. św. Stanisław Kostka

  32. bł. Honorat Koźmiński

  33. bł. Jan Beyzym

  34. bł. Maria od Apostołów

  35. bł. Celina Borzęcka

  36. św. Jan z Dukli

  37. św. Florian

  38. bł. Bronisława

  39. św. Stanisław Kazimierczyk

  40. św. Felicyta i Perpetua

  41. św. Rafał Kalinowski

  42. św. Jan de Ribera

  43. św. Pius X

  44. bł. ks. Michał Sopoćko

  45. św. Jadwiga Śląska

  46. św. Matka Teresa z Kalkuty

  47. św. O Pio

  48. św. Mikołaj

  49. bł. Rafał Chyliński

  50. bł. Salomea

  51. bł. Józef Kurzawa

  52. bł. Wincenty Matuszewski

  53. bł. Jakub Strzemię

  54. bł. Bolesława Lament

  55. bł. Ignacy Kłopotowski

  56. bł. Franciszka Siedliska

  57. bł. Sancja Szymkowiak

  58. św. Teresa od Dzieciątka Jezus

  59. św. Maria od Krzyża

  60. św. Teresa z Lisieux

  61. św. Jan Apostoł

  62. św. Andrzej Apostoł

  63. św. Piotr Apostoł

  64. św. Paweł Apostoł

  65. św. Tomasz Apostoł

  66. św. Mateusz Apostoł

  67. św. Bartłomiej Apostoł

  68. św. Szymon Apostoł

  69. św. Juda Tadeusz Apostoł

  70. św. Filip Apostoł

  71. św. Jakub Apostoł

  72. św. Łukasz Ewangelista

  73. św. Jan Apostoł i Ewangelista

  74. św. Mateusz Apostoł i Ewangelista

  75. św. Marek Ewangelista

  76. św. Jakub Apostoł

  77. Relikwiarz 12 Apostołów i Relikwie Krzyża Świętego

  78. św. Alojzy don Orione

  79. św. Kamil de Lellis

  80. bł. Gertruda Comensoli

  81. bł. Męczennice z Nowogródka

  82. św. Urszula Ledóchowska

  83. bł. Franciszek Stryjas

  84. św. Katarzyna Laboure

  85. bł. Józef Stanek

  86. bł. Maria de Mattias

  87. bł. Augustyn Czartoryski

  88. św. Eugeniusz Mazenod

  89. św. Józef Bilczewski

  90. św. Józef Freinadementz

  91. bł. Bernardyna Jabłońska

  92. św. Wincenty a Paulo

  93. św. Jozafat

  94. św. Marceli

  95. św. Felicyta

  96. św. Joanna de Chantal

  97. św. Ireneusz

  98. św. Felicjana

  99. św. Józef Sbastian Pelczar

  100. SS Mm Piet Prosperai

  101. św. Sylwester

  102. bł. Czesław

  103. bł. Józef Calas

  104. św. Maria Teresa Ledóchowska

  105. bł. Zygmunt Feliński Szczęsny

  106. św. Szymon z Lipnicy

  107. św. Paweł Ap.

  108. św. Elżbieta

  109. św. Franciszek Salezy

  110. św. Jan

  111. św. Mikołaj

  112. św. Wiktoria

  113. św. Małgorzata

  114. św. Agata

  115. św. Ignacy Loyola

  116. św. Teodor

  117. św. Castee

  118. św. Justyn

  119. św. Fortunat

  120. św. Felicyta

  121. św. Probat

  122. św. Felix

  123. św. Cecylia

  124. św. Inocenty

  125. św. Róża z Limy

  126. św. Jan Sarkander

  127. bł. Marta Wiecka

  128. św. Pius X

  129. św. Teresa od Jezusa z Avilli

  130. św. Barbara

  131. św. Venantiti

  132. św. Honorii

  133. św. Fortunati

  134. św. Jozafat Kuncewicz

  135. św. Marceli

  136. św. Andrzej Bobola

  137. św. Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux

  138. bł. Maria de San Jose

  139. św. Małgorzata a la Coque

  140. św. Paulla Frassnetti

  141. bł. Władysław z Gielniowa

  142. św. Kandyda

  143. św. Honorat

  144. św. Joanna de Chantal

  145. św. Felicyta

  146. św. Walenty

  147. św. Maria Goretti

  148. św. Konstantyn

  149. św. Fortunata

  150. św. Grzegorz

  151. bł. Wincenty Kadłubek

  152. św. Florian

  153. św. Laurencja

  154. św. Aleksander

  155. św. Teodor

  156. św. Rita

  157. bł. Michał Tomaszek

  158. bł. Zbigniew Strzałkowski

  159. św. Jan Vianney

  160. św. Kamil Dellis

  161. św. Agata

  162. św. Sylwester

  163. św. Kandyd

  164. św. Inocenty XI

  165. św. Walenty

  166. św. Benedykt XII

  167. św. Apolonia

  168. św. Perpetua

  169. Św. Pancrati

  170. Św. Jan XXIII

  171. Św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka)

  172. Bł. Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy Męczenników Podlasia (Męczennicy z Pratulina)

  173. Bł. Jozafata Michalina Hordaszewska

  174. Bł. Tarsykia Olga Matskiv

  175. Św. Miriam Palestyńska

  176. do 184. → 8 relikwii – Św. Bonifacy, Św. Honorata, Św. Walenty, Św. Justyn oraz 4 relikwie trudne do odczytania

  177. 185. do 214. → 29 bardzo starych relikwii trudnych do odczytania

    

    źródło i zdjęcia: https://parafialesna.com/

Udostępnij Drukuj E-mail