https://www.youtube.com/watch?v=GkInSakeC34&feature=youtu.be

Tadeusz Gołuch. Ślady w jego pamięciEdmund Franek