Jakość powietrza

Indeks Jakości Powietrza:

Średnie z ostatnich 24h

Średnie z ostatnich dni

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/ m3]
PM2.5
[µg/ m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120

Mapa poglądowa, aktualizowana z 18 wskaźnikowych czujników rozmieszczonych:
Bielsko Biała, ul. Zygmunta Krasińskiego - 330 m n.p.m.
Bielsko Biała, ul. NMP Królowej Polski - 338 m n.p.m.
Bielsko Biała, ul. Akademii Umiejętności - 338 m n.p.m.
Żywiec, Rynek - 349 m n.p.m.
Żywiec, Zabłocie - 351 m n.p.m.
Bielsko Biała, ul. Złota - 362 m n.p.m.
Żywiec, Sporysz - 365 m n.p.m.
Żywiec, Podlesie - 366 m n.p.m.
Łękawica, ul. Za Wodą - 378 m n.p.m.
Żywiec, Moszczanica - 391 m n.p.m.
Żywiec, Oczków - 398 m n.p.m.

Węgierska Górka - 420 m n.p.m.
Okrajnik ul. Boczna - 430 m n.p.m.
Milówka ul. Jana Kazimierza - 436 m n.p.m.
Żywiec, Kocurów - 438 m n.p.m.
Cięcina ul. Spacerowa - 460 m n.p.m.
Sucha Beskidzka, ul. Błądzonka - 490 m n.p.m.

Cięcina - Ficońka - 950 m n.p.m.

Pomiary również można śledzić na bieżąco poprzez aplikację mobilną na telefony z Android lub iOS. Nazwa aplikacji: Monitoring Powietrza BI dostępna do pobrania TUTAJ.