Kamera zamontowana na dawnej siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju z widokiem na Plac Grunwaldzki.

Inne kamery

Cisiec - Wyciąg Za Groniem

Żabnica - Kościół

Kamera z Urzędu Gminy w Koszarawie

Cisiec - Kościół

Juszczyna - Trzebinia ul. Widokowa